tirsdag 12. juni 2007

Kenneth Fuglemsmo om Tron Øgrim

Frå bloggen til Kenneth:


Likevel var det veldig uvirkelig da jeg fikk nyheten og jeg ble ganske trist. AKP har vært veldig viktig for meg i mange år og den ideologien og de menneskene jeg har blitt kjent med gjennom partiet, har uten tvil preget livet mitt (som enn så lenge ikke er så langt). Sånn sett var Tron viktig for meg. Ved et par anledninger utvekslet jeg noen korte eposter med ham også. Noe av det mest slående, var hvor imotekommende han var. Han var nok veldig flink til å ta folk på alvor og få folk til å føle seg verdsatt.

1 kommentar:

Daniel sa...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.