onsdag 30. mai 2007

Ord fra Rune Pedersen

Denne nekrologen har tidligere stått i Moss Avis og Moss Dagblad.

Om Tron Øgrims bortgang

Kulturpersonligheten, kommunisten, internettentusiasten, forfatteren, debattanten osv...Tron Øgrim døde i Oslo 23. mai, bare 59 år gammel. Han begraves 1. juni på Østre Gravlund.

Da Moss kommune startet Voksprosjektet i 2000, var et åtte ukers motivasjonskurs det sentrale elementet. Tron Øgrim ble invitert til å holde foredrag for deltakerne, som var sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige. Tron presenterte seg med navn, kilo og hvor mange land han hadde vært i. Så snakket han og deltakerne fire timer om hvordan de trodde framtida ville bli, og til slutt fikk alle signerte bøker av forfatteren.

Det ble ikke med den ene gangen. Siden 2000 har Tron stilt opp på Moss Voks tre eller fire ganger hvert år og diskutert de store spørsmåla i livet og verden med deltakerne i motivasjonskurset. Omtrent 300 arbeidsløse har vært med i en av disse kostelige seansene med Tron de siste sju åra. Både for oss ansatte og deltakerne var hans besøk et høydepunkt i motivasjonskurset. Han øste av sine helt uforliknelige kunnskaper, samtidig som han var djupt opptatt av innspilla som deltakerne kom med, og Tron var oppriktig interessert i de menneskene han møtte på denne måten.

Han vil bli husket lenge på Moss Voks. Ingen kan fylle hans rolle i motivasjonskurset.

Rune Pedersen

Ingen kommentarer: