mandag 28. mai 2007

Tron Øgrim om Wikipedia

Dette er en 8 minutter lang introduksjon Tron Øgrim holdt for Wikipedianere + interesserte i Realfagsbygget på Universitetet i Bergen 29. mai 2006. Ett år sida. Han introduserer Wikipedias grunlegger "Jimbo" Wales.

Ingen kommentarer: